Latest News

Sunday, 11 November 2018

Infografik - Bajet Kedah 2019“KERAJAAN NEGERI SIMPATI DENGAN BEBAN HIDUP PENOREH GETAH. MERAYU KERAJAAN PERSEKUTUAN BANTU MEREKA”

#BajetKedah2019#BAJETKEDAH2019

1. Prinsip Bajet Negeri Kedah 2019

- Bajet Kedah 2019, berasaskan belanjawan kepada rakyat, dari persektif ekonomi dan kebajikan rakyat. Seperti mana teras negeri, "Harapan Bersama Memakmurkan Kedah"


- Bajet realistik, pengurusan kewangan yang efisyen serta berhemah, mengoptimumkan perbelanjaan menghasilkan ekonomi yang lebih kukuh.

2. Bajet 2019 berasaskan kepada lima petunjang asas iaitu :

Pertama, pengagihan sumber kekayaan dan kemakmuran secara adil
dan saksama kepada rakyat;

Kedua, prinsip maqasid syariah menerusi keadilan sosial, kesejahteraan
rakyat dan pembangunan yang seimbang;

Ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mapan melalui
keterbukaan peluang pelaburan;

Keempat, perbelanjaan bersih berdasarkan kepada ‘value for money’
(dengan izin) untuk butiran yang dibelanjakan; dan

Kelima, pembangunan bakat melalui pemantapan sistem pendidikan,
latihan dan kemahiran#BAJETKEDAH2019

Strategi Bajet Negeri Kedah

i. Mensejahterakan dan Memakmurkan Rakyat
ii. Meningkatkan Pertumbuhan Koridor Ekonomi Negeri
iii. Pengupayaan Modal Insan
iv. Menggilap Kecemerlangan Bakat
v. Menerapkan Maqasid Syariah
vi. Mengamalkan Amalan Terbaik Global atau ‘Global Best Practices’ (dengan izin)
#BAJETKEDAH2019

INFRASTRUKTUR ASAS


Untuk kesejahteraan rakyat, sebanyak RM66.75 juta bagi menambahbaik infrastruktur sedia ada, menyediakan keperluan infrastruktur baru.

*Jaringan Jalan Raya

- Jalan raya negeri Kedah projek menaik taraf Jalan Suka Menanti sebagai laluan utama.

- Pembinaan jalan masuk utama ke Skim Perumahan Penjawab Awam di Bukit Pinang.

- RM10 juta untuk kerja melebar jalan, 30 projek pelebaran jalan dan projek jambatan di seluruh negeri Kedah.

- Projek jalan Kampung Sungai Batu melalui Kampung Sungai Pasir ke Ladang Dublin bernilai RM27 juta.
#BAJETKEDAH2019

PERUMAHAN

- Program Rancangan Perumahan Awam Negeri Kedah (RPA-K), Skim Projek Perumahan Rakyat (PPR) menerusi polisi Satu Rumah Satu Keluarga bagi golongan anak muda.
- Kerajaan Negeri bekerjasama dengan pihak swasta dan bank, untuk projek perumahan, pembiayaan pemilikan supaya dapat direalisasi.
- Kerjasama ini prinsip pemudahcara mengkolaborasikan semua pihak.
#BAJETKEDAH2019

KESIHATAN

- Hospital Pendang akan dilaksanakan melalui peruntukan Kementerian Kesihatan.
- Pusat Pakar Kanser akan didirikan di Sungai Petani.
- Pusat Hemodialisis akan dibuka meringankan bebanan rakyat Kedah yang kurang mampu.
- Meringankan beban pesakit kronik dengan memperkenalkan Tabung Pesakit Kronik, RM500 ribu peruntukan permulaan.

#BAJETKEDAH2019

PEMBANGUNAN SOSIAL

- RM19.9 juta diperuntukan bagi Projek Kecil Kemajuan Luar Bandar, Projek Pembangunan Sosial, Projek Pembangunan Masyarakat, Projek Basmi Kemiskinan serta Projek Peningkatan Pendapatan dan Kemakmuran Rakyat.#BajetKedah2019

(((PEMBANGUNAN INDUSTRI PERTANIAN DAN PENTERNAKAN)))
- PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PERTANIAN BERJUMLAH RM9.8 JUTA MEMFOKUSKAN 2 SEKTOR UTAMA INDUSTRI PERTANIAN:


*INDUSTRI PADI
- MEMAJUKAN PROJEK ESTET PADI, AGAR PENGHASILAN MENINGKAT SEBANYAK 10 TAN DENGAN PENGUNAAN PERALATAN BERTEKNOLOGI TINGGI.
- MENINGKATKAN JUGA PENGELUARAN PADI ORGANIK.

*INDUSTRI AGRO
- GALAKAN DAN DORONGAN AKAN DIBERIKAN DENGAN PERUNTUKAN RM2.4 JUTA.
- TANAH-TANAH DILUAR KAWASAN MADA DIUSAHAKAN TANAMAN ALTERNATIF UNTUK SUMBER PENDAPATAN PESERTA.
- PENGHASILAN DURIAN DURI HITAM DI DAERAH BANDAR BAHARU DITINGKATKAN DIKOMERSILKAN HINGGA KE NASIONAL DAN ANTARABANGSA.

*INDUSTRI PENTERNAKAN
- INDUSTRI PENTERNAKAN DIBERI PERHATIAN DAN PERUNTUKAN SEBANYAK RM4.27 JUTA.
- ANTARA PROGRAM DIKENALPASTI, PENTERNAKAN LEMBU TENUSU, PENTERNAKAN AYAM.

I) KLUSTER TENUSU KEDAH DIPERKASAKAN, PRODUK BERASASKAN TENUSU DIKEMBANGKAN LAGI SEBAGAI HASIL SAMPINGAN DAN DIBANTU DENGAN PERALATAN TERKINI UNTUK GALAKAN PADA PENTERNAK.


#BajetKedah2019

(((PELANCONGAN)))

- INDUSTRI PELANCONGAN DITINGKATKAN DENGAN PERUNTUKAN RM8.45 JUTA.
FOKUS KEPADA,


i) PELANCONGAN SUKAN
- SATU CABANG MENINGKATKAN ALIRAN MASUK EKONOMI DI KEDAH.

MEMPERKENALKAN PROGRAM PELANCONGAN NEGERI SEPERTI:
- SUNGAI SEDIM INTERNATIONAL EXTREME CHALLENGES DI SUNGAI SEDIM, DAERAH KULIM
- INTERNATIONAL BOAT COMPETITION (PERAHU PANJANG DAN PERAHU NAGA) DI SUNGAI KEDAH, BANDARAYA ALOR SETAR.
- LANGKAWI INTERNATIONAL THRIATHLON DI DAERAH PULAU LANGKAWI
- LANGKAWI INTERNATIONAL MOUNTAIN BIKE DI DAERAH PULAU LANGKAWI
- SIK INTERNATIONAL JAMBOREE MTB DI DAEARAH SIK

*GEOPARK NEGERI (LANGKAWI DAN JERAI)
- SUNGAI BATU DI DAERAH KUALA MUDA TAPAK ARKEOLOGI TAMADUN TERTUA DI ASIA TENGGARA, SALAH SATU JERAI GEOPARK YANG ADA.
- JERAI GEOPARK MERCU TANDA KEDUA DI KEDAH, SELEPAS UNESCO GLOBAL (KILIM LANGKAWI)

- STATE GEOPARK TRAIL
- THE HERITAGE TRAIL OF KEDAH SULTANATE (WARISAN KESULTANAN KEDAH)
- PELANCONGAN AGRO
I) MEMBANGUNKAN PELANCONGAN EKO DI KAWASAN HUTAN SIMPAN.
II)TANAMAN HERBA MERUPAKAN TARIKAN BARU DI KEDAH.
III) BANGUNKAN FLORA DAN FAUNA DI GUNUNG JERAI.

- PELANCONGAN EKO DIBERI PERHATIAN DAN AKAN DIBANGUNKAN.


#BAJETKEDAH2019

*PERTUMBUHAN PROJEK-PROJEK EKONOMI BERIMPAK TINGGI

KEDAH RUBBER CITY (KRC)
- KEDAH RUBBER CITY (KRC) PERUNTUKAN PERMULAAN DILULUSKAN RM417.57 JUTA. UNJURAN PELABURAN SEBANYAK RM 10 BILION BERI SUMBANGAN KDNK RM15 BILION, PELUANG PEKERJAAN KEPADA 15000 ORANG PADA TAHUN KE 15.


KEDAH SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK (KSTP)
- DILULUSKAN PERUNTUKAN PERMULAAN OLEH PERSEKUTUAN SEBANYAK RM168.8 JUTA. POTENSI MENYUMBANG KDNK RM57.4 BILION, PELUANG PEKERJAAN KEPADA 23,244 MENJELANG TAHUN 2030.

KOTA PERDANA SPECIAL BORDER ECONOMIC ZONE (SBEZ)
- SEBAGAI BANDAR BEBAS CUKAI BUKIT KAYU HITAM, ECONOMIC GAME CHANGER DI UTARA TANAHAIR.

KULIM INTERNATIONAL AIRPORT (KXP)
- MENERUSKAN CADANGAN PEMBINAAN KULIM INTERNATIONAL AIRPORT (KXP) SEBAGAI HUB KARGO UDARA BARU DI UTARA MALAYSIA.#bajetkedah2019

PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA (PKS)

- RM500 RIBU TUJUAN MENAIKTARAF KAWASAN INDUSTRI FOKUS KEPADA PERTUMBUHAN INDUSTRI PKS.
- PENEKANAN PADA PENGHASILAN PRODUK HALAL DAN PATUH SYARIAH.
- MERAPATKAN HUBUNGAN DAGANG PKS DARI INDONESIA DAN THAILAND.
- PKS KEDAH BERKEMBANG ATAS PLATFORM QUADRUPLE HELIX.
- OPEN INNOVATION, HUBUNGAN SINERGI ANTARA KERAJAAN, INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI, PEMAIN INDUSTRI DAN MASYARAKAT.
- MEMPERKASAKAN TABUNG PINJAMAN MIKROKREDIT DIBAWAH UNIT PEMBANGUNAN USAHAWAN


#bajetkedah2019

PENDIDIKAN DAN LATIHAN

- KERAJAAN NEGERI MEMPERUNTUKAN RM2.5 JUTA MELAKSANAKAN PROGRAM PENDIDIKAN UNTUK ANAK KEDAH
- TINGKATKAN KUALITI TENAGA KERJA MAHIR UNTUK KEJURUTERAAN KIMIA DAN KERJA BERPENDAPATAN TINGGI.
- THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION, IR4.0
- DASAR NASIONAL INDUSTRI 4.0 (INDUSTRY 4WRD)
- BERPERANAN MENGUBAH LANDSKAP PERINDUSTRIAN NEGARA.
- PROJEK PERINTIS KELAS PINTAR - PILOT PROJECT BAGI SEKOLAH TERPILIH UNTUK ANAK KEDAH MEMPELAJARI APA ITU IR4.0
- THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION IR4.0
- UUM AKAN DIJADIKAN "PILOT SPOT IR4.0" PENGAPLIKASIAN IR4.0
#bajetkedah2019

BELIA TUNGGAK NEGERI

- MERANCANG, MEMBANGUNKAN "YOUTH TOWN" DI BANDAR TERPILIH.
- CAFE JALANAN 'STREET CAFE' AKAN DIWUJUDKAN DI BANDAR UTAMA OLEH PARA BELIA.
- PERUNTUKAN SEBANYAK RM4.0 JUTA UNTUK BELIA.#BajetKedah2019

MEMACU INDUSTRI SUKAN

- RM14.9 JUTA PEMBANGUNAN INDUSTRI SUKAN KEDAH
- PROGRAM PENGEMBANGAN BAKAT BARU DARI AKAR UMBI.

*PEMBINAAN LITAR SUKAN BERMOTOR DI SUNGAI PETANI, KOS PEMBINAAN RM70 JUTA.
- MEMACU PEMBANGUNAN INDUSTRI SUKAN BERMOTOR DI KEDAH.
- MENYUMBANG PENGALIRAN MASUK PELANCONGAN LUAR KE NEGERI.

*E-SPORT
- SUKAN ELEKTRONIK, ATAS TALIAN ATAU PUN LUAR TALIAN
- KEDAH SEDIA PRASARANA E-SPORT
- E-SPORT POPULAR DIKALANGAN BELIA.
- MENYAHUT SERUAN PERSEKUTUAN SEBAGAI MALAYSIA HUB E-SUKAN DI ASIA.


#bajetkedah2019

PEMERKASAAN WANITA

- MEMASTIKAN WANITA BERKERJAYA BERASA SELAMAT, KERAJAAN NEGERI AKAN MENERUSKAN PEMBINAAN PUSAT PENJAGAAN BAYI DAN ANAK KECIL
- RM200 RIBU DIPERUNTUKAN UNTUK TUJUAN TERSEBUT.#BajetKedah2019

IINSTITUSI AGAMA

- MEMPERKEMASKAN FUNGSI MASJID, PERUNTUKAN SEJUMLAH RM2.5 JUTA KERJA MENAIKTARAF.
- RM2.0 JUTA UNTUK MENAIKTARAF PEJABAT AGAMA DAN MAHKAMAH SYARIAH.
- MAHKAMAH SYARIAH BERGERAK (myReCourt) DIPERKENAL DISEMUA DAERAH.


#bajetkedah2019

E-KERAJAAN

- KOMITED MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR PEMBENTUKAN E-KERAJAAN.
- RM3.9 JUTA BAGI MENAIKTARAF PRASARANA SISTEM E-KERAJAAN.
- KECEMERLANGAN PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN#bajetkedah2019

BAYARAN KHAS

- RM500 KEPADA SEMUA PENJAWAT AWAM NEGERI KEDAH BAGI GRED 54 DAN KE BAWAH.


#BajetKedah2019

PERPADUAN KAUM

- MENEKANKAN KEHARMONIAN ANTARA KAUM DAN AGAMA PERLU DITITIK BERATKAN.
- RM1.5 JUTA MELAKSANAKAN PROGRAM MUHIBBAH DAN MENAIKTARAF TEMPAT IBADAT SEDIA ADA.
#BajetKedah2019

INTIPATI BAJET 2019

- Bajet 2019 perbelanjaan mengurus RM768 juta, RM108 juta caruman kepada kumpulan wang pembangunan.


- RM 248 juta diperuntukkan bagi pembayaran emolument;
- 162 juta diperuntukkan bagi pembayaran perkhidmatan dan bekalan;
- RM 153 juta diperuntukkan bagi pemberian dan kenaan bayaran tetap;
- RM 16 juta diperuntukkan bagi pembelian aset
- RM 5.8 juta bagi lain-lain perbelanjaan;
- RM 75 juta diperuntukkan bagi bayaran tertanggung Kerajaan Negeri.

- Anggaran perbelanjaan mengurus bagi tahu 2019 pengurangan sebanyak 10.61%

- Anggaran hasil tahun 2019 sebanyak RM710 juta, hasil cukai RM295 juta, hasil bukan cukai RM215 juta, terimaan bukan hasil RM200 juta.

- Defisit bagi bajet tahun ini RM57.78 juta kurang 2.05% dari tahun 2018 (10.19%)
- Peruntukan perbelanjaan pembangunan, pembangunan bekalan air RM158 juta dari Kerajaan Persekutuan.
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Infografik - Bajet Kedah 2019 Rating: 5 Reviewed By: Anak Melayu
Scroll to Top